Home

Generalforsamling 2018

Herlovianersamfundets
ordinære
GENERALFORSAMLING
finder sted
 
Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 18.00
 
på adressen
 
Nørrebro Bryghus, Ryesgade 3, 2200 København N
 
 
Aftenens program
 1. Generalforsamling
 2. Indlæg ved Helge Kastrup (’66) over emnet
  Livet på Jorden og i Solsystemet
  I foredraget gennemgås først Jordens historie i de første 13,799 milliarder år - den første tredjedel af perioden var Solsystemet slet ikke skabt.
  Der slås ned på ca. 30 punkter, hvor der skete afgørende ændringer så som det første kendte liv opstår, masseudryddelser, de første blomster fremkommer osv. Derefter ser vi på samme forløb ud fra en anden tidsskala. Så følger en række udvalgte glimt fra det nuværende solsystem hovedsageligt baseret på fortolkede billeder taget fra rumsonder. Herunder diskuteres fire andre steder, hvor der i princippet kan eksistere liv.
  Det hele illustreres med en række flotte billeder.

 3. Let traktement inkl. 1 øl/vand for kr. 100 (medbring kontanter)
 4. Socialt samvær
 
Dagsorden for generalforsamlingen – jf. vedtægterne
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til godkendelse
 4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes
 5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor, decisor og suppleanter
 7. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 
 
OBS!
Tilmelding til den kulinariske del af aftenens program skal ske senest mandag den 5. marts til:
Aase Randstoft (’74) - mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 
 
 
 

Yderligere information