Det økonomiske

Det årlige medlemskontingent går for det meste til udgivelsen af Herlovianeren og til Trolle- og Rusfesten.
Herlovianersamfundets formue er i dag på omkring 200.000 kr.
Herlovianersamfundet fordeler legater til støtte for gammel-Herlovianere som er i trang.
Det drejer sig om Herbert Rouenville og Hustrus Legat og Herlovianersamfundets Legater.

I de seneste år er antallet af studenter fra Herlufsholm øget mærkbart.

Stadig flere gammelherlovianere søger af denne grund om hjælp fra Herlovianeresamfundets legater.