Indmeldelse

  • Udskriv

Her kan du kan melde dig ind i Herlovianersamfundet

Indbetaling kan ske ved direkte indbetaling til Herlovianersamfundet:

Herlovianersamfundet
v/ Janni Zacho
Herlufsholm Allé 170,
4700 Næstved
BG girokonto 9570 607-9490.
Fra udlandet: giro IBAN DK47 3000 0006 079490

indeholdende navn, (medlemsnummer), årgang, e-mail og formål.

 

Du vil snarest herefter modtage et giroindbetalingskort.

De 8 yngste årgange: 200 kr.

Andre årgange: 400 kr.

 

Engangskontingent

Alder
 
indtil 20 år 9.800 kr.
21-25 år 9.100 kr.
26-30 år 8.400 kr.
31-35 år 7.800 kr.
36-40 år 7.100 kr.
41-45 år 6.400 kr.
46-50 år 5.800 kr.
51-55 år 5.000 kr.
56-60 år 4.400 kr.
61-65 år 3.700 kr.
66-70 år 3.000 kr.
71-75 år 2.400 kr.
76-80 år 1.700 kr.
- Derefter efter behag
 


Med venlig hilsen
Herlovianersamfundets medlemsliste
v/ Janni Zacho
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved