Herlovianeren nr 165, marts 2014 er på gaden (93. årgang)

  • Udskriv

Herlovianeren 165 - i overskrifter

Uddrag fra den nye Redaktørs "har ordet"

Du sidder netop nu med teaseren til årets første nummer af Herlovianeren.
Forhåbentligt vil også dette eksemplar som mange andre før dette, bi-
bringe dig en stund med fred og ro, et tilbageblik på en svunden tid – din
tid på Herlufsholm – og nogle ord det være sig i artikler, taler eller mindeord, der sætter nogle tanker igang.

Måske er der en smule forår i luften, når dette blad er kommet i din postkasse, hvis ikke må det være lige om hjørmet.
God læselyst
Anne Katrine Melvig (’95)