Herlovianeren 3-2013 er på gaden!

En hilsen fra redaktøren af Herlovianeren
v/Aase Randstoft(’74)

Kære medlem – kære læser
Sorrig og glæde de
vandre til hobe, lykke,
ulykke de gange på rad,
medgang og modgang
hinanden tilråbe, solskin og skyer de følges
og ad – disse ord er
fra en vise skrevet
omkring 1670’erne
og udtrykker meget
præcist forårets og
sommerens oplevelser for mig.

Sorgen
Det gør ondt i hjertet, når man mister et mangeårigt varmt og højt skattet bestyrelsesmedlem, Lennart Konow(’54). Formandens smukke mindeord bringes her i bladet (side 97). Seneste triste meddelelse kom i de sidste dage af juli om, at min forgænger på posten, Henrik Muusfeldt(’65), efter svær sygdom nu er død. Vi skal dog glæde os over, at begge d’herrer på hver deres måde har ydet en stor og helhjertet indsats for Herlovianersamfundet. Og en lille trøst er det også, at vi hver især har positive minder fra mange års samarbejde. Dem kan vi sætte i ,banken‘ og værne om.

Glæden
…… for den vandrer heldigvis til hobe – dækker over de begivenheder, jeg som gæst på Skolen har oplevet her i første halvdel af 2013. Først indvielsen af det nye Fysikum, så en festlig, underholdende og velfortjent afskedsreception for direktør Ole Jung – og som kronen på værket dimissionen og synet (og lyden) af de glade studenter (nu gammelherlovianere) og deres stolte og lettede forældre. Selvom vejret drillede en smule, og den nervøse fotograf krydsede fingre for, at regnen holdt sig væk fra hans kostbare belysningsgrej, lykkedes det alligevel at få samlet de festklædte studenter. Resultatet finder du, kære læser, på midtersiderne i bladet.

Velkommen til nye skribenter…
Lad mig benytte lejligheden til at byde den nye årgang (’13) velkommen i Herlovianersamfundets midte – både som medlemmer, som aktive skribenter og som læsere (husk at alle medlemmer kan logge på 24/7 og læse dette blad via www.herlovianersamfundet.dk). Jeg håber, I alle har fået en god start på jeres nye tilværelse – hvad enten I har valgt at rejse ud og opleve Verden eller har kastet jer over et job og/eller et studie – lykke til!

Tak til de faste og ad hoc’erne
Næstsidst men absolut ikke mindst skal lyde en stor tak til Skolens faste skribenter, til de flittige „løse“ skribenter, til fotograf Steen Brogaard og til min medredaktion for et givende samarbejde. Det har som sædvanligt været en fornøjelse at være fødselshjælper til årets 3. udgivelse af Herlovianeren.

Mit allersidste indspark – annonce!
– og nu beder jeg jer alle om at ,slå ørene ud‘ – for er der blandt jer læsere en garvet person med en redaktionel baggrund og en spids pen, ja, så er pladsen som ansvarshavende redaktør ledig med årets udgang – fang an!

 

God læselyst – nyd bladet og efteråret