Nye medlemmer af Skolens bestyrelse

Det oplyses at Torben von Lowzow (’80) og Christian Danneskiold Lassen (’78) har afløst henholdsvis Fie Hansen-Hoeck (’84) og Mogens Holck (’69) som medlemmer af Skolens bestyrelse. I den nye fundats er det fastlagt, at et af bestyrelsesmedlemmerne skal være kyndig i undervisningsforhold. På denne post er som den første valgt prorektor på Roskilde Universitet, professor Hanne Leth Andersen.